Fundusze w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Do 15 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym roku organizacje pozarządowe mogą … [Read more...]

Ostatni dzwonek!

Zarówno Biuro Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy jak i poszczególne wydziały zajmujące się sportem w dzilnicach poogłaszały już konkursy na zadania z zakresu kultury fizycznej na 2014 rok. Terminy składania wniosków o dofinansowanie działalności … [Read more...]

Sport w funduszach europejskich – Erasmus+

Parlament przyjął dziś program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, którego realizacja ma rozpocząć się w styczniu 2014. Jest to siedmioletni program ukierunkowany na podnoszenie umiejętności, zwiększanie … [Read more...]

Piniądze z „korkowego” na sport

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku  Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o … [Read more...]

Badanie dotyczące współpracy ngo – biznes społecznie odpowiedzialny

Ciekawe dane zostały opublikowane przez portal ngo.pl na podstawie raportu z badania przeprowadzonego przez  GoodBrand & Company Polska  pt. „Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne”. … [Read more...]

II konkurs we Włochach

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2013 roku. Oferty należy składać do 22 lipca do … [Read more...]

Konkurs w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Do 30 czerwca można aplikować w Ministerstwie Sportu i Turystyki o środki na sport młodzieżowy i sport wyczynowy osób niepełnosprawnych. Rodzaj zadań, których dotyczy konkurs: Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja … [Read more...]

Konkurs dotacyjny w Wilanowie

Wilanów jest ostatnią dzielnicą Warszawy, w której nie został w tym roku ogłoszony konkurs dotacyjny z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Kluby sportowe z tej dzielnicy ostatecznie jednak dopięły swego i konkurs ukazał się oficjalnie na … [Read more...]

Zespół przy Biurze Sportu i Rekreacji M. St. Warszawy

Po wielkich kontrowersjach jakie towarzyszyły rozstrzygnięciom konkursu ws. szkolenia dzieci i młodzieży w m. st. Warszawa został powołany przez  dyrektor Biura Sportu i Rekreacji panią Renatę Popek zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie zasad … [Read more...]

Sprawdź na co twoja gmina wydaje swój budżet!

W internecie pojawiło się bardzo ciekawe narzędzie do badania wydatków samorządów lokalnych. Po wpisaniu swojej miejscowości można prześledzić wydatki z jej budżetu. Gorąco polecamy: http://www.naszakasa.org.pl … [Read more...]