Nowelizacja przepisów antydopingowych

W listopadzie Światowa Agencja Antydopingowa uchwaliła nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania dopingowi w sporcie. Z początkiem nowego, 2015 roku weszły one w życie. W obowiązujących przepisach znajduje się kilka istotnych zmian względem … [Read more...]

Kilka porad dotyczących zakończenia projektu w Warszawie

Wielkimi krokami zbliża się czas podsumowania działań w kończących się projektach realizowanych na terenie Warszawy. O czym należy pamiętać zamykając rok? Przede wszystkim sprawdźmy czy wszystkie zadania wyszczególnione w projekcie zostały … [Read more...]

Czy powinniśmy płacić podatek za użyczony nam lokal?

Jakże często zdarza się, że nowopowstały UKS czy inne stowarzyszenie kultury fizycznej za swoją siedzibę obiera mieszkanie prywatne jednego ze swoich członków. Czy powinniśmy płacić za takie użyczenie podatek? Kto powinien taki podatek uiścić? Na te … [Read more...]

Możliwość konsultacji MPiPS

Ileż to razy słyszymy o tym, że władza podejmuje decyzje bez naszej wiedzy? Ileż razy uskarżamy się na brak możliwości wpływu na kształt obowiązujących aktów prawnych? Czasy jednak się zmieniają i warto zauważyć, że coraz częściej jesteśmy, jako … [Read more...]

Zliberalizowane prawo zbiórek publicznych

18 lipca weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która bardzo liberalizuje prawo w tym zakresie. Do tej pory obowiązywała nas ustawa z 1933 roku, która nakładała obowiązek uzyskania zgody od władzy na zbiórkę publiczną. W tej chwili … [Read more...]

Zmiana ustawy o stowarzyszeniach

Ustawa o stowarzyszeniach istnieje od 1989 roku. Śmiało można stwierdzić, iż  dała ona podwaliny pod funkcjonujący dziś system społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Kancelaria prezydenta RP przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o … [Read more...]

Czy organizacje pozarządowe muszą stosować się do procedur zamówień publicznych

W umowach realizacji zadania publicznego spotykamy jeszcze zapis zobowiązujący organizacje do stosowania się do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Co prawda zapis ten w umowie ma charakter fakultatywny jednak … [Read more...]

Wolontariat w sporcie

Wolontariat chętnie sięga po sport promując swoje idee (akcja społeczna z wykorzystaniem Mariusza Pudzianowskiego). A czy sport równie skutecznie sięga do potencjału wolontariatu? Namawiając gorąco sportowe ngosy do współpracy z wolontariuszami … [Read more...]

Czy startując w konkursach musimy składać aż tyle załączników?

Koniec roku to dla sportowych ngosów gorący czas pisania wniosków o dotacje. Sporządzający wnioski wnikliwie wertują ogłoszenia konkursowe. Każdy po dziesięć razy sprawdzi swoją aplikację zanim zaklei kopertę i złoży w odpowiednim urzędzie. A … [Read more...]

Rady Sportu – czemu służą?

Jednym z zadań gminy należy nie tylko finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, ale także zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z … [Read more...]