Fundraising w sporcie w Warszawie – konferencja

28 listopada w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbędzie się druga już konferencja „Fundraising w sporcie” (wcześniej konferencja taka miała miejsce w Krakowie). W trakcie Konferencji będzie można skorzystać z dwóch ścieżek tematycznych: efektywne zarządzanie organizacją lub fundraising w Twojej organizacji. Koszt udziału w konferencji wynosi 200zł. Liczymy na to iż konferencja zainspiruje nas i nasze środowisko do nowych działań we własnych organizacjach.

Program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.sport.fundraising.org.pl/o-konferencji/program/