Fundusze w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Do 15 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym roku organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów na kwotę 17 800 000 zł, jest to o 161 000 zł więcej niż w 2013r. Zadania muszą być realizowane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014r. w ramach następujących obszarów:

  1. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
  3. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;
  4. Wspieranie organizowanych w Polsce przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
  5. Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” (poz. 1-4) organizowanych przez fundacje powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu.

Wnioski sporządza się w specjalnym systemie online. Więcej na temat konkursu możemy przeczytać tutaj: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2013-rok/1212,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-roku-zadan-z-zakresu-upowszechniania-sportu-roz.html