Funkcja publiczna a działalność w klubie sportowym

Za chwilę rozpocznie się nowy rok kalendarzowy, a od wyborów nie minęły jeszcze 3 miesiące. O bardzo istotnej rzeczy przypomniał nam Tomasz Dauerman na portalu www.prawosportowe.pl :

'Chciałbym jednak przypomnieć o ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Mamy przecież zapewne wielu wójtów, czy burmistrzów, którzy pełnią jednocześnie funkcję członka zarządu w klubie sportowym. Przypominam: mają Państwo 3 miesiące od daty złożenia ślubowania na zaprzestanie pełnienia takiej funkcji. Bo jak o tym zapomnicie – to wojewoda stwierdzi wygaśnięcie waszego mandatu.’

Dlaczego? Informacje na ten temat znajdą Państwo w artykule Tomasza Dauermana na  http://prawosportowe.pl/powyborcze-porzadki.html