Lokale dla warszawskich ngosów – seminarium

Zapraszamy warszawskie organizacje, mieszkańców i samorządowców na kolejne spotkanie z cyklu „Kawiarenek Obywatelskich”, spotkań specjalistycznych w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej”, realizowanych m.in. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Seminarium odbędzie się 12 czerwca 2013 r. w godzinach 10-13 w siedzibie Spółdzielni „Kooperatywa Pozarządowa” przy ul. Kłopotowskiego 6/61.

Chcemy porozmawiać o wykorzystaniu miejskich lokali na działalność organizacji pozarządowych.
W programie spotkania:

  • informacja o tym jakie organizacje, kiedy i jak mogą skorzystać z miejskiej oferty wynajmu lokali użytkowych – jakie zasady aktualnie obowiązują i jakie są propozycje zmian w tym zakresie,
  • problemy miasta z rozdysponowaniem wolnych lokali i problemy organizacji pozarządowych z uzyskaniem i zagospodarowaniem miejskich lokali.

 

Seminarium poprowadzi Anna Amsterdamska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Spotkanie tradycyjnie umili poczęstunek z dobrą kawą ze sprawiedliwego handlu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 10.06.2013 r. elektronicznie na adres scwo@frso.pl lub telefonicznie pod nr (22) 616 33 16 (A. Amsterdamska)