Nowelizacja przepisów antydopingowych

W listopadzie Światowa Agencja Antydopingowa uchwaliła nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania dopingowi w sporcie. Z początkiem nowego, 2015 roku weszły one w życie.

W obowiązujących przepisach znajduje się kilka istotnych zmian względem poprzednich lat.

Wprowadzono nowe określenia:

– zawodnik klasy międzynarodowej – zawodnicy uczestniczący w sporcie na szczeblu międzynarodowym zgodnie z definicją każdej Federacji międzynarodowej, zgodnie z Międzynarodowym standardem badań i śledztw

– sportowiec – zawodnik

– kara zakazu startów – kara wykluczenia

– zawodnika klasy krajowej – zawodnicy, którzy nie są zawodnikami klasy międzynarodowej.

Wydłużona została kara dyskwalifikacji za pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych. W latach poprzednich wynosiła ona 2 lata obecnie są to 4 lata wykluczenia. Najdłuższy czas wykluczenia będzie nakładany na sportowców, którzy celowo przyjmowali niedozwolone środki dopingujące. Dwuletnia kara obejmie zawodnika, któremu nie udowodni się celowego przyjmowania substancji niedozwolonych.

Zmieniono sposób nakładania sankcji poprzez usunięcie artykułu umożliwiającego orzekanie kary od nagany od dwóch lat wykluczenia, kiedy u zawodnika wykryto substancje określone.

Przepisy antydopingowe mogą zostać naruszone poprzez „zakazaną współpracę’ zawodnika lub osoby współpracującej z organizacją antydopingową (poprzez prowadzoną działalność sportową lub wykonywany zawód)  z dowolną osobą będącą personelem pomocniczym: podczas wykluczenia lub skazania za działanie niezgodne z przepisami antydopingowymi.

Zwiększono okres przedawnienia z 8 do 10 lat w nowych przepisach. Czas liczony jest od terminu, w którym stwierdzono naruszenie.

W ciągu 20 dni od wydania ostatecznego oświadczenia w postępowaniu odwoławczym należy podać informację do wiadomości publicznej, zawierającą informację o rozstrzygnięciu, naruszony przepis, dyscyplinę sportu, substancję lub metodę zabronioną, dane personalne zawodnika lub osoby winnej i nałożony wymiar kary.

Aktualna lista substancji zabronionych znajduje się na stronie http://www.antydoping.pl/upload/2015/Lista%20zabroniona%20WADA%202015_pl.pdf