Ostatni dzwonek!

Zarówno Biuro Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy jak i poszczególne wydziały zajmujące się sportem w dzilnicach poogłaszały już konkursy na zadania z zakresu kultury fizycznej na 2014 rok. Terminy składania wniosków o dofinansowanie działalności warszawskich sportowych ngosów upływają na dniach. Dlatego przypominamy i nich i zachęsamy do składania ofert. Z ogloszeniami można się zapoznać na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/wykaz?tid=All&tid_1=55&field_data_waznosci_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2014