Piniądze z „korkowego” na sport

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku

 Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy profilaktyka w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (to tzw. fundusz „korkowy” uzyskiwany z oplat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). Dlatego warto śledzić ogłoszenia konkursowe ukazujące się właśnie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. okazją ku temu jest konkurs na warszawskim Żolibożu.

Do 19 sierpnia 2013 roku do godz. 16.00 można składać oferty na realizację trzech zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 25, nr telefonu (22) 207-14-37 lub 207-14-18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursowych i wymaganej dokumentacji zawarte są na stronie

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/iii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-ochrony-i-prom-2