Promocja NGO – za darmo? Część I

Pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych stwierdzają często, że nie mają wystarczających środków na działania promocyjne. Jednocześnie zależy im na większej rozpoznawalności w otoczeniu, wśród odbiorców działań, społeczności lokalnej, urzędników i lokalnych firm. Jak wybrnąć z problemu?

Fundusze w NGO – na działania podstawowe czy promocję?

Organizacje pozarządowe dość powszechnie borykają się na z trudnościami wynikającymi z braku środków. W tej sytuacji dostępne fundusze przeznacza się raczej na podstawową działalność, czyli w zależności od specyfiki organizacji, np. na przygotowanie warsztatów dla seniorów, zbiórkę odzieży dla bezdomnych czy otwarcie lokalnej świetlicy dla dzieci. Jednak bez nagłaśniania tych działań i informowania otoczenia o potrzebach organizacji, uzyskiwanie funduszy i innych zasobów na podstawową działalność będzie bardzo trudne.

NGO-sy coraz częściej zdają sobie sprawę, że przeznaczenie części zasobów na działania promocyjne jest koniecznością. Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji oraz skuteczne informowanie o jej ofercie i zapotrzebowaniu to warunek przyciągnięcia zarówno odbiorców działań, jak i sponsorów oraz wolontariuszy. Dobra wiadomość – przy odpowiednim zaangażowaniu można osiągnąć sporą skuteczność bez nakładów finansowych.

Autor: Anna Bujała, Trafero PR (http://trafero.pl), agencja PR i marketingu internetowego

Pełny artykuł dostępny na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1218427.html