Sprawozdania z dzialalności sportowych ngosów

Zbliża się 30 czerwca a to ostateczny termin na zaakceptowanie sprawozdania stowarzyszenia i przesłanie go do urzędu skarbowego. Z jakich obowiązków musi wywiązać się stowarzyszenie, o czy należy pamietać a czego nie koniecznie trzeba robić? Na te pytania i szereg innych związanych ze sprawozdawczością zarówno merytoryczną jak i finansową znajdziemy odpowiedź na stronie:  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html