Swobody europejskie dla przemieszczających się sportowców

Dla wszystkich sportowców przemieszczających się w obszarze Unii Europejskiej pan Mateusz Kurowski na portalu prawosportowe.pl poruszył kwestie prawne dotyczące zagadnienia migracji.

Dziś chciałbym poruszyć temat swobód europejskich w kontekście migracji sportowców. Postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy wprowadzanie przez organizatorów imprez warunków uczestnictwa w turniejach może stanowić ograniczenie swobody przepływu obywateli krajów członkowskich?

Powyższe zagadnienie nie jest jednoznacznie i precyzyjnie określone w przepisach UE. Główny nurt interpretacyjny w powyższej kwestii jest wyznaczony przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Więcej na http://prawosportowe.pl/przemieszczanie-sie-sportowcow-a-swobody-europejskie.html