Więcej pieniędzy na sport

Od blisko 10 lat analizuję budżet państwa i budżety samorządów lokalnych pod kątem wysokości środków przeznaczanych na sport.  Budżety te nigdy nie były satysfakcjonujące (porównując je do budżetów państw Unii Europejskiej), jednak kryzys jaki dotknął nasz kraj w 2011 roku dotkliwie ograniczył dotychczasowe wydatki na sport, zwłaszcza w samorządach lokalnych. W niektórych gminach środki te zmalały o 50% czy nawet 70%, sięgając dna w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego gdzie przewidywany budżet na sportowe ngosy w 2014r. wynosi 0zł!

W tych okolicznościach bardzo cenna staje się inicjatywa jaką podjął mecenas Tomasz Dauerman, oficjalny lobbysta na rzecz środowisk sportowych:

„Proponowana przeze mnie zmiana przepisów odnosi się do już istniejącego i sprawdzonego rozwiązania, dotyczącego finansowania z wpływów podatkowych organizacji pożytku publicznego ( OPP ). Zakładana zmiana przepisów przewiduje, iż istniejące kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe) mogłyby zostać beneficjentem kwoty odpowiadającej 0,3% podatku należnego wynikającego z rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w zeznaniu podatkowym.”

Więcej o tej inicjatywie można przeczytać na stronie: http://lobbingdlasportu.pl/8,wiecej-pieniedzy-na-sport.html