Konkurs w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Do 30 czerwca można aplikować w Ministerstwie Sportu i Turystyki o środki na sport młodzieżowy i sport wyczynowy osób niepełnosprawnych.

Rodzaj zadań, których dotyczy konkurs:

 1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)
 2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS).
 3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (acss).
 4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz  akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.
 5. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego
 6. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)
 7. Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:
  a) igrzyskach paraolimpijskich,
  b) igrzyskach głuchych,
  c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Więcej o konkursie na stronie: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2012-rok/1019,dok.html