Darmowa promocja na słupach ogłoszeniowych w Warszawie

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM POWIERZCHNI NA SŁUPIE OGŁOSZENIOWYM PRZY UL. SENATORSKIEJ   Gdzie znajduje się słup ogłoszeniowy? Słup ogłoszeniowy mieści się przy ul. Senatorskiej (obok budynku z numerem 27) i obecnie … [Read more...]

Rola menagera w sporcie

Rozważania na temat profesjonalnego wsparcia sportowca są tematem licznych rozmów w środowisku sportowym. Jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów zarządzających sportowcami, organizacjami sportowymi czy całymi obiektami i zespołami. … [Read more...]

Badanie dotyczące współpracy ngo – biznes społecznie odpowiedzialny

Ciekawe dane zostały opublikowane przez portal ngo.pl na podstawie raportu z badania przeprowadzonego przez  GoodBrand & Company Polska  pt. „Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne”. … [Read more...]

Seminarium SCWO: Formalne i podatkowe zagadnienia współpracy organizacji i firm

Otrzymaliśmy ciekawe zaproszenie. zagadnienie współpracy ngosów z firmami jest szczególnie częste w branży sportowej, dlatego zachęcamy do udziału w poniższym seminarium. W ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej Federacja Centrum … [Read more...]

Projekt dla młodzieżowych menedżerów sportu w Warszawie!

Zapraszamy młodych menedżerów sportu z organizacji sportowych na bezpłatne szkolenia i do współpracy przy promocji wydarzeń sportowych w Warszawie. Nowotworzone Forum Organizacji Sportowych wraz z Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Warszawskiego … [Read more...]

Jak skutecznie posługiwać się Facebookiem?

Stworzenie funpage'u naszego klubu to jak wiemy już wszyscy dobry krok w kierunku pozyskania nowych zawolenników. Ale co dalej, jak monitorować skuteczność tego narzędzia? Facebook Insight to specjalne  narzędzie, które pozwala na uzyskanie … [Read more...]