Darmowa promocja na słupach ogłoszeniowych w Warszawie

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM POWIERZCHNI NA SŁUPIE OGŁOSZENIOWYM PRZY UL. SENATORSKIEJ

 

Gdzie znajduje się słup ogłoszeniowy?

Słup ogłoszeniowy mieści się przy ul. Senatorskiej (obok budynku z numerem 27) i obecnie znajduje się w dyspozycji Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

Kto może skorzystać z możliwości zamieszczenia materiałów na słupie?

Miejsce na słupie udostępniane jest organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje), kierującym swoje działania do mieszkańców m.st. Warszawy lub do organizacji działających na rzecz warszawiaków.

 

Jakie materiały mogą być eksponowane?

Na słupie zamieszczane będą plakaty zawierające informacje o działaniach prowadzonych przez organizacje na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy i organizacji działających na rzecz warszawiaków. Pierwszeństwo mają materiały, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

W jakim formacie muszą być plakaty?

  • 200 cm (wysokość) x 140 cm (szerokość), albo
  • B1, czyli 100 cm (wysokość) x 70 cm (szerokość).

 

Ile plakatów można umieścić na słupie?

Na słupie mieszą się maksymalnie 3 plakaty w formacie 200 cm x 140 cm albo 12 plakatów w formacie B1. Jedno przedsięwzięcie może być promowane przez co najmniej jeden plakat. W tym samym czasie na słupie mogą być zamieszczone plakaty informujące o różnych wydarzeniach.

 

Jak długo plakaty mogą wisieć na słupie?

Zmiana ekspozycji plakatów następuje nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Ze względu na warunki atmosferyczne jeden komplet plakatów nie powinien wisieć dłużej niż dwa – trzy tygodnie. W przypadku rezerwacji miejsca na słupie na dłużej niż dwa – trzy tygodnie wymagany może być dodatkowy komplet plakatów.

 

Ile to kosztuje?

Zamieszczenie plakatów jest nieodpłatne.

 

Jak zarezerwować miejsce na słupie?

Wystarczy sprawdzić dostępość miejsca na słupie w wybranym przez siebie terminie, wypełnić formularz rezerwacji powierzchni na słupie i przesłać go na adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl dołączając plik z projektem plakatu.

 

Czy wysłanie formularza rezerwacji miejsca na słupie równoznaczne jest z przyznaniem tego miejsca?

Wysłanie formularza nie gwarantuje zapewnienia miejsca na słupie. Organizacja otrzymuje informację zwrotną z potwierdzeniem albo brakiem potwierdzenia rezerwacji miejsca.

 

W jakiej formie dostarczone mają być plakaty?

Do zarezerwowania miejsca na słupie wystarczy przesłać w wersji elektronicznej plik z projektem plakatu, natomiast do zamieszczenia plakatu na słupie niezbędna jest jego wersja papierowa. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy nie drukuje plakatów.