Dotacje na ferie zimowe

Biuro Edukacji M. St. Warszawy do 17 listopada czeka na wnioski o dotacje na organizacje wypoczynku zimowego „Zima poza Miastem”. Przed złożeniem oferty pracownicy biura udzielają zainteresowanym stosownych wyjaśnień  pod nr telefonu (0-22) 443-35-33 lub (0-22) 443-35-44, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Zachęcamy organizacje sportowe do aplikowania o te środki. Szczegóły konkursu na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-iv-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresie-