FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO ORGANIZACJI

Każdego dnia spotykamy się z prośbami o wsparcie firm, stowarzyszeń i innych organizacji. Wyślij SMS pod numer.. Przekaż 1 % podatku.. Wpłać drobną sumę na konto..

Warto wspierać organizacje pozarządowe, a robiąc to z głową możemy nawet zyskać.

SPOSÓB PIERWSZY – DAROWIZNA FINANSOWA

W praktyce oznacza to przekazanie określonej kwoty w formie bezpośredniej lub przelewem na konto organizacji. Ważne aby organizacja była zarejestrowana, ale nie musi być organizacją pożytku publicznego.

Przekazane pieniądze muszą zostać przekazane na cele statutowe, co warto zaznaczyć w przypadku wykonywania przelewu, wpisując w tytule określony cel.

Przekazaną darowiznę można odliczyć od dochodu (w wysokości do 6% dochodu rocznego). Należy pamiętać o zachowaniu potwierdzenia wykonania przelewu.

SPOSÓB DRUGI – 1% PODATKU

Co roku 1% naszego podatku zostaje w budżecie państwa, ale państwo pozwala na podzielenie się swoim procentem z innymi.

Wystarczy podczas rocznego rozliczenia wskazać w deklaracji dowolną organizację pożytku publicznego i będziemy pewni, że nasze pieniądze trafiły do potrzebującej organizacji, a nie zostały  w budżecie państwa.

 

SPOSÓB TRZECI – ZBIÓRKA PUBLICZNA

Nie ma chyba osoby, która nie spotkałaby się z wolontariuszami z puszkami, do których zbiera się datki. Wspomóc w ten sposób można zarejestrowana organizację czy komitet społeczny.

Zebrane pieniądze zostają najczęściej przekazane na cele pożytku publicznego lub religijne.

W tym przypadku nie ma możliwości odliczenia od podatku.

 

SPOSÓB CZWARTY – SMS

Każdy użytkownik telefonu komórkowego może wysłać płatnego SMSa (tzw. SMS extra lub SMS charytatywny) i wesprzeć organizatora akcji.

Taka możliwość istnieje tylko dla organizacji które podpisały umowę z operatorem sieci komórkowej, a przekazane pieniądze zostaną rozdysponowane na cele statutowe.

Ten sposób nie pozwala nam na odliczenie od podatku.

Organizacja otrzymuję pełna kwotę z uzyskanych SMSów tylko w przypadku bycia organizacją pożytku publicznego oraz z telefonów na abonament, w pozostałych przypadkach rozlicza się z państwem 23% VATem.

 

Warto pamiętać, że w przypadku chęci skorzystania z odliczenia podatkowego, jedynym sposobem jest przekazanie darowizny dla organizacji.