Fundraising w sporcie – konferencja w Krakowie

W dniach 28-29 listopada w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona fundraisingowi w sporcie. Więcej o tym przedsięwzięciu jak i o całym projekcie współfinansowanym z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich można przeczytać na stronie: http://www.sport.fundraising.org.pl/polski-komitet-olimpijski-honorowym-patronem-konferencji/#more-563