II konkurs we Włochach

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2013 roku. Oferty należy składać do 22 lipca do godz. 16.00.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/ii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-3