Jak można wspierać sportowe ngosy?

Jesień to w wielu firmach czas sporządzania budżetów na przyszły rok. Warto właśnie w tym momencie sporządzić ciekawą ofertę i udać się z nią do potencjalnych sponsorów. Zanim to jednak zrobimy dobrze jest wiedzieć w jakich formach prawnych możemy przyjąć wsparcie od potencjalnych „sponsorów” (firm ale przede wszystkim osób fizycznych). Na portalu ngo.pl pojawiła się cenna „ściągawka” w jaki sposób można zgodnie z prawem wspierać organizacje pozarządowe.

Po pierwsze zarówno firma jak i osoba prywatna może dokonać darowizny na rzecz ngosu, uzyskując jednocześnie możliwość odliczenia do 6% od swojego dochodu. Nie oznacza to zatem dla naszego darczyńcy zwrotu tych środków a jedynie zapłacenie ciut niższego podatku. Darczyńca, aby uzyskać to odliczenie, musi przekazać darowiznę w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej. Wcześniej jednak musi upewnić się, czy dana organizacja prowadzi działalność w zakresie działalności pożytku publicznego (zgodnie z ustawą o „pożytku publicznym”). Organizacja taka nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego!

Po wtóre naszą organizację można wesprzeć poprzez 1%, o ile jesteśmy OPP! Nikogo nic to nie kosztuje poza czasem na wypełnienie formularza PIT, który i tak musimy wypełnić.

Po trzecie można nas wspierać poprzez różnego typu zbiórki (datki do puszek, kwesty itp.). Zbiórka zgodnie z nowym prawem musi być zgłoszona na portalu zbiorki.gov.pl (co uwiarygadnia nas w oczach potencjalnego sponsora). Niestety sponsor nie odliczy sobie tych środków od podatku. Aby przeprowadzić zbiórkę ngos musi zarejestrować komitet społeczny (wselkie wytyczne są opisane w Ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498) oraz w
rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833).

 

Ponadto, warto w tym miejscu również wspomnieć o tzw. „umowach sponsoringowych” ze sponsorami. To rozwiązanie specyficzne dla sportowych ngosów.  Sprawa jest delikatna a wykładnie nie jednolita. Życie jednak pokazuje, iż o ile ngos prowadzi działalność gospodarczą w zakresie promocji, może wystawiać faktury za promocję swojego sponsora poprzez swoją organizację (jej wizerunek, zawodników itd.). Tak więc taki ngos może podpisać umowę o sponsoringu na mocy której za usługę promocyjną uzyska wsparcie od sponsora (umowa darowizny wyklucza jakiekolwiek zobowiązania na rzecz darczyńcy!). Należy jednak pamiętać, iż gdy ten sposób pozyskiwania środków na działalność  ngosu, zdominuje przychody organizacji, wówczas może zostać zakwestionowany. Niedopuszczalne jest wystawianie faktur przez ngosy nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie promocji. Pamiętajmy również, że promowanie sponsorów nie mieści się w katalogu działań pożytku publicznego, zgodnie z ustawą. Dlatego do jej prowadzenia niezbędne jest założenie działalności gospodarczej, która w zamyśle ma jedynie wspierać działania ngosu (a nie być jego główną działalnością!).

Zachęcamy do odwiedzenia ściągi portalu ngo.pl w jaki sposób przekazywać pieniądze na rzecz NGOsów: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1022489.html