Możliwość konsultacji MPiPS

Ileż to razy słyszymy o tym, że władza podejmuje decyzje bez naszej wiedzy? Ileż razy uskarżamy się na brak możliwości wpływu na kształt obowiązujących aktów prawnych? Czasy jednak się zmieniają i warto zauważyć, że coraz częściej jesteśmy, jako ngosy w tym kluby sportowe, pytani o zdanie. Warto to wykorzystać i wyrazić swoją opinię.

Od pewnego czasu funkcjonuje portal mamzdanie.org.pl, na który konsultowane online są różne akty prawne.  Równocześnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiada za cały szereg funduszy zgłosiło właśnie chęć utworzenia bazy danych organizacji, które chcą aby z nimi konsultować dokumenty programowe. Stworzenia takiej bazy podjęła się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.  Tworzona baza ma na celu ułatwienie kontaktu MPiPS i NGO, gdyż informacje będą przesyłane bezpośrednio na skrzynkę mailową, co oszczędzi czas przeznaczany na przeglądanie stron http://www.mpips.gov.pl/prawo/ oraz http://legislacja.rcl.gov.pl/. Jeżeli chcecie znaleźć się w takie bazie piszcie na adres: konsultacje@ofop.eu do dnia 8 sierpnia 2014 r.