Nikończące się kontrowersje wokół ponoszenia wydaktów przed umową

Czy można ponosić wydatki w projekcie dotowanym przez Urząd m.st. Warszawy, który zaczął się wcześniej niż podpisano umowę dotacyjną? Na to pytanie na portalu ngo.pl odpowiada Marcin Wojdat, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Więcej na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/895957.html