Nowy konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

MSiT ogłosiło właśnie konkurs na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, realizowanych w okresie od 3 lipca do 31 grudnia 2014 roku. W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w następujących obszarach „sportu dla wszystkich”:

1. Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych.
2. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,
zawodowych i środowiskowych w formie wspierania projektów ukierunkowanych na
przeciwdziałanie poprzez sport nadwadze i otyłości;

3. Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” organizowanych przez fundacje
powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu, ukierunkowanych na
przeciwdziałanie nadwadze i otyłości oraz pobudzanie aktywności fizycznej osób
starszych.

Szczegółowe informację na stronie: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji-budzetowej/konkurs-18