Programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego Programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program współpracy obowiązujący w roku 2013.

Program można przeczytać tutaj: http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Programy_Wspolpracy/program_wspolpracy_2013.pdf

Uwagi należy przesyłać mailem na adres:  dialog@mazovia.pl, natomiast w wersji papierowej – na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub przekazać pracownikom Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniach informacyjno konsultacyjnych w czerwcu 2013 roku w Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce.