Rola menagera w sporcie

Rozważania na temat profesjonalnego wsparcia sportowca są tematem licznych rozmów w środowisku sportowym. Jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów zarządzających sportowcami, organizacjami sportowymi czy całymi obiektami i zespołami. Najważniejszą rolą menagera jest  pomoc i wspieranie działań zawodników.

Wielu z nas uprawiało w swoim życiu sport. Dla niektórych miał on charakter zabawy,  liczyła się sama aktywność fizyczna. Część z nas „bawiła” się sportem dłużej, w liceum lub nawet na studiach. Każdy staje przed wyborem – kontynuować i realizować się jako sportowiec czy obrać drogę nie sportową. Jest to decyzja bardzo ciężka, uwarunkowana od naszych ambicji, możliwości finansowych, poświęcenia treningów nad nauką, presji otoczenia i rodziców. Tak naprawdę jest to pierwszy moment w którym menager może a nawet powinien się wykazać. Analizując zatem jak wyglądają etapy kariery młodego sportowca  przyjrzyjmy się  w tym kontekście roli menagera. Jako, iż każda dyscyplina sportowa realizuje inne programy szkoleniowe (jednak często są one podobne), analiza skupi się na metodyce pracy w środowisku lekkiej atletyki – królowej sportu. Jej uniwersalność i interdyscyplinarność pozwala przenieść zasady ,o których będę pisać, na inne dyscypliny  Do  10-12 roku życia trwa u dzieci etap ogólnego rozwoju motorycznego, pomiędzy 12 a 15 rokiem – następuje wstępne szkolenie sportowe.  Potem wkracza wyczyn i przygotowanie do etapu pełnej profesjonalizacji. O ile na początku liczą się chęci, infrastruktura, pomoc rodziców i dobra kadra trenerska to od momentu wejścia w dorosłe życie sportowca menager jest osobą, która powinna zapewnić egzystencję finansową i optymalizować cały proces treningów. W tym momencie czytelnik możemy zadać sobie w głowie pytanie – co zadecydowało, że nie zostałem profesjonalnym sportowcem? Czy gdybym miał pod ręką menagera może znalazłby wtedy środki na dalsze treningi i mój rozwój?

Menager poza aspektami sportowymi, działa także na płaszczyźnie wsparcia  reklamowo-PRowego  jak i organizacyjnego. Oto analiza  poszczególnych aspektów  działania :

W tematyce sportowej do obowiązków menagera należą :

a)kontakty z klubami i organizatorami imprez

b) optymalizacja i organizacja ze sztabem szkoleniowym kalendarza startów

c) zapewnienie warunków finansowych do realizacji startów w zawodach

 

najważniejszymi zadaniami organizacyjnymi menagera jest

a)      zarządzanie finansami (podatkami) zawodnika  – szeroko rozumiane planowanie inwestycyjne

b)      organizacja logistyczna występów i treningów, zakwaterowania zawodnika w czasie i poza sezonem

 

Coraz większą wartość w dzisiejszych czasach ma marketing sportowy i to w jaki sposób przedstawimy naszego podopiecznego w mediach, jakie kontrakty mu zapewnimy i jak będą rokować relacje ze sponsorami. Pozostałymi formami pomocy jest :

a)      Organizacja udziału sportowca w wystąpieniach publicznych

b)      Przygotowanie pakietów sponsorskich i ich dystrybuowanie do potencjalnych sponsorów

Bez wątpienia rola menagera jest bardzo odpowiedzialna a wyniki zawodnika skorelowane z jego zadaniami i tym jak rzetelnie je realizuje. Czasami zdarza się, że ilość obowiązków, które spadają na menagera koliduje z kompetencjami trenera. To nie wróży nic dobrego.  Aby trener i menager zawsze pomagali (a nie przeszkadzali zawodnikowi, oczywiście nie z premedytacją) ważne jest aby określić trójkąt zależności pomiędzy ich zadaniami, swoistą triadę :

zawodnik

 

menager                                                                         trener

 

 

Aby komunikacja w tym specyficznym trójkącie  przebiegała sprawnie powinna odbywać się wedle dwóch możliwych kanałów; pierwszy z nich rozpatruje przypadek gdy to zawodnik jest epicentrum komunikacji. On rozmawia z trenerem na tematy czysto szkoleniowe natomiast wspólnie z menagerem  ustala  aspekty organizacyjne i reklamowe. Drugi wariant jest obecnie częściej stosowany, w nim trener jest wiodącą postacią,  ustala zasady współpracy z menagerem,  jego kompetencje względem zawodnika.  Aby taka komunikacja mogła rozwijać się wzorowo wszyscy muszą darzyć się pełnym zaufaniem i realizować wspólnie ustalony cel. Celem nadrzędnym powinien być profesjonalny rozwój sportowca w cyklu wieloletnim poparty weryfikowalnymi wynikami oraz maksymalizacją przychodów, która umożliwia rozwój sportowca, trenera i menedżera.

Dlaczego dobra komunikacja oraz realizacja poszczególnych aspektów współpracy jest taka ważna ? Po pierwsze,  sport XXI w. to biznes. Sponsorzy, organizacje,  wszyscy oczekują profitów i profesjonalnej obsługi. Po drugie,  sukces zależy od realizacji założeń kalendarza startów a najbardziej od okresu przygotowawczego, którego autorami jest menager i trener. Bez pracy i wpływów menagera praktycznie nie możliwe są udziały w zawodach i zagranicznych mityngach.

Podsumowując, rola menagera jest ogromna, jego wpływ na wyniki sportowe swojego podopiecznego  nie oceniony. Najbardziej jednak jego praca jest widoczna w ramach realizacji działań około sportowych, które mają bezpośredni wpływ (pozytywny!) na proces szkoleniowy.

 

Piotr Łysik