Samochody do wzięcia!

Po raz kolejny Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów m.st. Warszawy do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

Więcej informacji pod linkiem http://www.ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/samochody-do-wzi-cia