Seminarium SCWO: Formalne i podatkowe zagadnienia współpracy organizacji i firm

Otrzymaliśmy ciekawe zaproszenie. zagadnienie współpracy ngosów z firmami jest szczególnie częste w branży sportowej, dlatego zachęcamy do udziału w poniższym seminarium.

W ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej Federacja Centrum Szpitalna zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki warszawskich organizacji na seminarium poświęcone aspektom formalno-podatkowym współpracy organizacji i firm.

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2013 r. w godz. 17.30-20.30 w siedzibie Federacji Centrum Szpitalnaprzy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.

Podczas seminarium omówione zostaną podstawowe formy finansowej współpracy i wspomagania organizacji przez firmy oraz współpracy finansowej między organizacjami. W czasie prezentacji i dyskusji przedstawimy czym są darowizny, dotacje, sponsoring, jaki charakter ma umowa barterowa.

Poruszone zostaną zagadnienia prawno-podatkowe w ramach tych umów i jakie warunki musi spełnić organizacja by móc je zawrzeć. Odpowiemy na pytanie kiedy i jakie konsekwencje w rozliczaniu podatku VAT niosą poszczególne umowy.

Aby wziąć udział w seminarium, prosimy o wypełnienie załączonego formularza, a następnie przesłanie go w terminie do 20.06.2013 na adres a.woldan@szpitalna.ngo.pl lub na numer faksu: 22 828 91 29. Osoba do kontaktu: Anna Woldan, a.woldan@szpitalna.ngo.pl, 22 828 91 28 wew.133