Stadion Narodowy dla warszawskich ngosów!

Zapraszamy do współpracy przy projekcie „Wspólny Narodowy”, realizowanym przez partnerstwo publiczno-społeczne: Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, Spółkę PL.2012+ (operatora Stadionu Narodowego od 1.01.2013 r.) oraz Projekt Społeczny 2012 Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach projektu ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych działających przede wszystkim na terenie Pragi-Północ, Pragi-Południa i Śródmieścia. Zwycięskie organizacje przejdą szkolenie, dostaną granty i będą mogły wspólnie ze Stadionem Narodowym przeprowadzić konsultacje społeczne na temat zagospodarowania otaczającego go terenu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 lipca 2013 r. 

Więcej o projekcie na stronach:

http://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzia-u-w-projekcie-wsp-ny-narodowy

http://www.stadionnarodowy.org.pl/nasze-miejsce