Wakacyjny KDS ds. Sportu

Dzisiaj odbyło się trzecie już posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu w M. St. Warszawa. Uczestnicy opiniowali funkcjonujący system finansowania szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Warszawie. Kontrowersje wzbudzał wymóg dwuletniego doświadczenia organizacji aplikującej o środki. Ostatecznie członkowie KDSu wnioskowali za usunięciem tego przepisu a jednocześnie za wprowadzeniem dodatkowych punktów przy ocenie wniosków dla organizacji działających dłużej niż dwa lata.

KDS skierował do Biura Sportu i Rekreacji prośbę o wyjaśnienie na jakich zasadach zostały opracowane tzw. koszyki dyscyplin, które określały w tym roku stawkę dofinansowania na jedno dziecko w szkoleniu zasadniczym (od kategorii młodzik do młodzieżowiec). Ponadto przedstawiciele klubów opowiedzieli się za utrzymaniem jednolitej stawki przypadającej na dziecko w szkoleniu podstawowym. Kolejne spotkanie KDSu ds. Sportu odbędzie się 9 września o godzinie 14.00 w PKiN w Warszawie. Wszystkich przedstawicieli warszawskich klubów sportowych zainteresowanych spotkaniami tego ciała zapraszamy do kontaktu z przewodniczącym Błażejem Mareszem (bmaresz@o2.pl).

Przypominamy, iż komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

Więcej na temat zadań KDSów można przeczytać na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego