Zaproszenie do „kawiarenki sportowej”

W dniu 15 października o godzinie 15:45 zapraszamy przedstawicieli warszawskich klubów sportowych na spotkanie „kawiarenki sportowej”, która odbędzie się przy ul. Canaletta 2 w sali 202c (II piętro). Tematem spotkania będą ” Zasady realizacji zadań publicznych o czym każda organizacja powinna pamiętać”. Gościem specjalnym będzie Artur Gluziński – doradca, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, autor książki pt. „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Na spotkaniu obecny będzie również dyrektor Biura Sportu i Rekreacji pan Janusz Samel.

 

Swoją obecność proszę potwierdzić mailem (podając imię, nazwisko i reprezentowaną organizację) do dnia 14 października na adres:menedzersportu3sektora@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.