Dlaczego zarządcy nieruchomości muszą znać prawo?

Zarządzanie nieruchomościamiWybranie dobrego zarządcy naszej nieruchomości nie jest wcale proste. Tym bardziej, że ważny jest profesjonalizm oraz wszechstronność.

Na zarządcy spoczywa wielkie brzemię odpowiedzialności. Miły, komunikatywny zarządca to skarb, jednak nie tylko to jest istotne w jego pracy. Dobrze, gdy osoba zarządzająca naszym budynkiem potrafi dogadać się z mieszkańcami, ma z nimi dobry kontakt, jest dyspozycyjny i świetnie umie zarządzać czasem. Obowiązku zarządcy bywają jednak różne. Wiążą się z rachunkowością, księgowością, itp.
Bardzo ważna jest również znajomość prawa. Biegłość w paragrafach, punktach itp. to również istotna rzecz z punktu widzenia osoby, która dokonuje wyboru zarządcy. Dzięki temu taka osoba może szybko zareagować na wszelkie zmiany. A co za tym idzie – zapewnia ciągłość procesów operacyjnych. Nie ma żadnych przesunięć, opóźnień, niedopatrzeń. Poza tym o takich zmianach szybko może poinformować właściciela nieruchomości, a to z kolei może mieć wpływ na wyniki finansowe obiektu. Jedną z takich zmian jest właśnie ustalenie płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę to 1850 zł. Zmiany dotyczą także ozusowania umów zlecenia (nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2014 r., poz. 1831).

Niektóre firmy, np. Provisor poszerzają zakres swoich usług i oferują również zajmowanie się księgowością, rachunkowością, a nawet kadrami. To z kolei wymusza znajomość prawa nie tylko związanego z nieruchomościami, ale również w zakresie finansów. To taki usług należą m.in.: ewidencji przychodów i kosztów rozrachunków z kontrahentami i współwłaścicielami, sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz rachunków zysków i strat, windykację zobowiązań poszczególnych właścicieli lokali, przygotowywanie planów gospodarczych, sporządzanie bilansów i rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych itp.

Artykuł powstał dzięki firmie Provisor.