Archives for Lipiec 2014

Możliwość konsultacji MPiPS

Ileż to razy słyszymy o tym, że władza podejmuje decyzje bez naszej wiedzy? Ileż razy uskarżamy się na brak możliwości wpływu na kształt obowiązujących aktów prawnych? Czasy jednak się zmieniają i warto zauważyć, że coraz częściej jesteśmy, jako … [Read more...]

Samochody do wzięcia!

Po raz kolejny Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów m.st. Warszawy do … [Read more...]

Zliberalizowane prawo zbiórek publicznych

18 lipca weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która bardzo liberalizuje prawo w tym zakresie. Do tej pory obowiązywała nas ustawa z 1933 roku, która nakładała obowiązek uzyskania zgody od władzy na zbiórkę publiczną. W tej chwili … [Read more...]

Wakacyjny KDS ds. Sportu

Dzisiaj odbyło się trzecie już posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu w M. St. Warszawa. Uczestnicy opiniowali funkcjonujący system finansowania szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Warszawie. Kontrowersje wzbudzał … [Read more...]

Zmiana ustawy o stowarzyszeniach

Ustawa o stowarzyszeniach istnieje od 1989 roku. Śmiało można stwierdzić, iż  dała ona podwaliny pod funkcjonujący dziś system społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Kancelaria prezydenta RP przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o … [Read more...]

Nowy konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

MSiT ogłosiło właśnie konkurs na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, realizowanych w okresie od 3 lipca do 31 grudnia 2014 roku. W ramach … [Read more...]