Źródła finansowania sportu dzieci i młodzieży

Sport dzieci i młodzieży może być finansowany z różnych źródeł. Na poziomie unijnym możemy otrzymać środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku środków krajowych na poziomie centralnym możemy skorzystać z programów … [Read more...]

Kawiarenka poświęcona FIO 2015

W związku z tym, iż na 8 grudnia 2014 r. planowane jest ogłoszenie konkursu w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2015 rok 9 grudnia (wtorek) zapraszamy na spotkanie kawiarenki sportowej poświęconej możliwościom sfinansowania sportowych … [Read more...]

Dotacje na ferie zimowe

Biuro Edukacji M. St. Warszawy do 17 listopada czeka na wnioski o dotacje na organizacje wypoczynku zimowego "Zima poza Miastem". Przed złożeniem oferty pracownicy biura udzielają zainteresowanym stosownych wyjaśnień  pod nr telefonu (0-22) 443-35-33 … [Read more...]

Kluby Sportowe Orange

Orange ogłosiło właśnie swój nowy program mający na celu wspieranie klubów sportowych z miast i wsi. Swoim wsparciem chcą objąć blisko 100 organizacji (mogą to być kluby sportowe, ale też i grupy nieformalne). Orange oferuje ubiór i sprzęt sportowy, … [Read more...]

Granty w ramach programu „Kumulacja Aktywności”

Fundacja LOTTO Milion Marzeń i Ministerstwo Sportu i Turystyki zapraszają sportowych medalistów do udziału w konkursie grantowym – II edycji ogólnopolskiego programu „Kumulacja Aktywności”. Program będzie realizowany od września 2014 do maja 2015 r., … [Read more...]

Samochody do wzięcia!

Po raz kolejny Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów m.st. Warszawy do … [Read more...]

Zliberalizowane prawo zbiórek publicznych

18 lipca weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która bardzo liberalizuje prawo w tym zakresie. Do tej pory obowiązywała nas ustawa z 1933 roku, która nakładała obowiązek uzyskania zgody od władzy na zbiórkę publiczną. W tej chwili … [Read more...]

Ogłoszono FIO

Długo czekaliśmy i w końcu opublikowano ogłoszenie konkursowe FIO: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,3512.html Zachęcamy kluby sportowe do aplikowania o środki. … [Read more...]

FIO już w pierwszych dniach lutego

Regulamin nowego konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, po konsultacjach, został przyjęty przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Teraz czekamy już tylko na oficjalne ogłoszenie konkursowe, które pojawi się na stronie pozytek.gov.pl. Chcąc … [Read more...]

Sport dla osób starszych

Dziś na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiło się ogłoszenie konkursowe na najlepsze projekty ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w roku 2014. Budżet do … [Read more...]