Kluby Sportowe Orange

Orange ogłosiło właśnie swój nowy program mający na celu wspieranie klubów sportowych z miast i wsi. Swoim wsparciem chcą objąć blisko 100 organizacji (mogą to być kluby sportowe, ale też i grupy nieformalne). Orange oferuje ubiór i sprzęt sportowy, tablety i dostęp do internetu. W zamian oczekuje dwuletniej działalności sportowej klubu, działań na rzecz społeczności lokalnej i promocji. Szczegóły można przeczytać na stronie http://www.klubysportoweorange.pl/.