Warszawska Rada Pożytku Publicznego

Z dumą informujemy, iż 7 maja zarządzeniem pani prezydent m. st. Warszawy została powołana Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję na lata 2013–2015, w skład której weszło dwóch przedstawicieli środowiska klubów sportowych: Rafał Jachimiak (AZS Środowisko Warszawa) i Andrzej Trzeciakowski (Delta Warszawa). W poprzedniej kadencji nie mieliśmy swoich reprezentantów.

W skład Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 20 osób:

  1. siedmiu przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy – wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy,
  2. trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy – wskazanych przez Radę Warszawy, 
  3. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych – wskazanych przez warszawskie ngosy.

Więcej o zadaniach Rady można przeczytać na stronie http://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawska-rada-dzia-alno-ci-po-ytku-publicznego-zosta-a-utworzona