Crowdfunding – co to takiego?

Coraz częściej spotykamy się z określeniem crowdfundingu. W ten sposób można pozyskać fundusze na zrealizowanie konkretnego celu.  Czy jest to przydatna forma wsparcia dla ngosa?

Przede wszystkim należy zacząć od określenia, czym jest crowdfunding.  Jest to forma finansowania społecznościowego, gdzie kapitał dostarczany jest przez społeczność wirtualną dla kreatywnego pomysłodawcy. Środki zgromadzone w ten sposób mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Jak odróżnić crowdfunding od innych form wspierania?

  • Pieniądze przekazywane są dobrowolnie w formie obrotu bezgotówkowego.
  • Cel oraz sposób wydania pieniędzy jest jasno określony.
  • Informacja o projekcie jest jawna i każdy może do niej dotrzeć.
  • Zbiórka pieniędzy prowadzona jest przy dostępie do technologii teleinformatycznych.

O wielkości zjawiska świadczy fakt, że na całym świecie istnieje ponad 600 portali zajmujących się crowdfundingiem.

Finansowane może być każde przedsięwzięcie, niezależnie czy działa w obszarze kultury, sportu czy biznesu. Liczy się pomysł i kreatywność przy przedstawieniu projektu.  Im większa liczba odbiorców tym lepiej, należy jednak pamiętać, że każdemu wspierającemu projekt należy się bonus wynikający z realizacji projektu (nie może być on wyłącznie okazaniem wdzięczności emocjonalnie).

W Polsce crowdfunding jest w pełni legalny, ale wymaga przygotowanie od strony podatkowej oraz prawnej.

Warto więc zająć się tą formą wsparcia pamiętając że:

  • tytuł przyciąga osoby wspierające, więc powinien być chwytliwy
  • opis projektu musi być rzetelny i warto zamieścić ciekawe filmy czy zdjęcia oraz doświadczenia autora
  • video zwiększa szanse na pozyskanie funduszy
  • powinien być ustalony cel finansowy w postaci minimalnego budżetu jaki potrzebujemy
  • ważna jest informacja zwrotna co otrzyma od as wspierający, np. bilet do kina, dzień na planie zdjęciowym, umieszczenie nazwiska przy napisach końcowych czy autograf.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.crowdfunding.pl oraz w Polskim Towarzystwie Crowdfundungu http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/.