Psychologia sportu – zajęcia warsztatowe

Fundacja Rozwoju Psychologii Sportu i Aktywności Fizycznej „Flow” zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie, skierowanym do klubów i grup sportowych, a także grup trenerów. W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia warsztatowe trwające 1,5h, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy psychologa sportu oraz w stopniu ogólnym z wybranym przez siebie tematem. Zajęcia będą organizowane do czerwca 2014 w Warszawie.

Cele projektu

  • Rozwój umiejętności mentalnych zawodników
  • Zapoznanie uczestników z pracą psychologa sportu i elementami treningu mentalnego

Treść projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie jednych zajęć warsztatowych w danej grupie sportowej. Czas trwania warsztatu to 1,5h. Z naszej oferty można wybrać jeden z czterech tematów, który aktualnie wyda się Państwu najbardziej potrzebny i ciekawy:

  1. Team building – budowanie silnej drużyny
  2. Koncentracja – klucz do mistrzostwa w sporcie
  3. Radzenie sobie ze sportowym stresem
  4. Pewnie zdążać do swego – rozwijanie pewności siebie

Tematyka zajęć jest ogólna, jednak dopasujemy ją do uprawianej dyscypliny sportu. Metody stosowane podczas zajęć to praktyczne ćwiczenia, przeplatane podłożem teoretycznym. Wybrany warsztat przeprowadzany jest bezpłatnie i do niczego Państwa nie zobowiązuje.

Do kogo kierujemy projekt?

Projekt kierowany jest do zawodników w każdym wieku i na każdym poziomie sportowym, dowolnej dyscypliny sportowej. Zajęcia prowadzone będą dla grup oraz klubów sportowych. W przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania, możemy przeprowadzić także warsztat dla grupy trenerów.

Zasady udziału w projekcie

Kluby i grupy sportowe oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Fundacją FLOW poprzez e-mail: fundacja.flow@gmail.com. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1UIq0wQVL0uPvm-nUVrA7KBeIiB6G1tzPglPCquWoVRw/viewform

Maksymalna wielkość grupy to 12 osób.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po dostarczeniu prowadzącym pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie nie posiadające pisemnej zgody nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach.