Sport w funduszach europejskich – Erasmus+

Parlament przyjął dziś program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, którego realizacja ma rozpocząć się w styczniu 2014. Jest to siedmioletni program ukierunkowany na podnoszenie umiejętności, zwiększanie szans na zatrudnienie oraz wspieranie modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży. Więcej na ten temat przeczytamy na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1008_pl.htm

erasmus