Sportowa kawiarenka 7 listopada

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką zlecania i realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w dniu 7 listopada powtórzymy spotkanie z panem Arturem Gluzińskim. Tym razem miejscem spotkania będzie Pałac Kultury i Nauki sala nr 2023 na XX piętrze. Kawiarenkę sportową rozpoczniemy o godzinie 15.45. Ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia proszę wysyłać na adres menedzersportu3sektora@gmail.com, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarys tematyki:

Zasady realizacji zadań publicznych o czym każda organizacja powinna pamiętać

 

 • Przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego,
 • Analiza ogłoszenia konkursowego,
 • Przygotowanie części merytorycznej i budżetu zadania publicznego,
 • Elementy umowy realizacji zadania,
 • Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy,
 • Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,
 • Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy,
 • Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
 •  Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania – ważne zmiany,
 • Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów,
 • Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
 • Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
 • W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie,
 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków,