Szkolenie z pozyskiwania środków finansowych na działalność ngosów

Zapraszamy warszawskie organizacje pozarządowe na cykl dwóch bezpłatnych szkoleń z pozyskiwania środków na działalność organizacji organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej”.

15 lipca 2013 r. – szkolenie: pozyskiwanie środków na działalność organizacji (program)
16 lipca 2013 r. – szkolenie: pozyskiwanie środków na działalność organizacji – aspekty finansowe (program)

Oferta jest adresowana do wszystkich pracowników i działaczy warszawskich organizacji, którzy są zaangażowani w pozyskiwanie funduszy, zwłaszcza zaś do osób, które nie mają dużego doświadczenia.

W trakcie szkolenia przedstawimy źródła pozyskiwania środków i metody, jakimi można te środki uzyskać. Postaramy się zachęcić uczestników do twórczego podejścia i do wyjścia poza planowanie wyłącznie w oparciu o granty – zbyt często bowiem zapominamy, jak wiele jest różnych sposobów zapewnienia środków na działalność naszych organizacji.

Najważniejsze elementy szkolenia:

  • rganizacja jako system
  • strategia finansowania organizacji
  • metody fundraisingu
  • nasze nastawienie do sponsora
  • prawne aspekty finansowania organizacji pozarządowych
  • źródła pozyskiwania środków
  • planowanie finansowe,
  • cele finansowe
  • budżet przedsięwzięcia
  • budżet dla sponsora.

 

Prowadząca szkolenie: Karolina Cyran-Juraszek – doświadczona trenerka i konsultantka Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15 (miejsce do potwierdzenia),  w dniach 15 i 16 lipca 2013 r. w godz. 9.00-16.00. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i lunch.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 lipca 2013 r. na adres: scwo@frso.pl lub faksem nr 22 616 33 16 – prosimy o wypełnienie i przesłanie obu formularzy (na dwa dni szkolenia – formularz 15.07.2013 i formularz 16.07.2013).