Warszawskie NGOsy podejmą ważną decyzję dot. finansowania sportu

Spotkanie KDS ds. Rekreacji i KDS ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 roku o godz. 14:00 w Urzędzie m.st. Warszawy przy ul. Canaletta 2 w sali 202 na II piętrze.

Głównym tematem spotkania będzie omówienie systemu finansowania sportu dzieci i młodzieży w roku 2013, przesdtawienie propozycji oraz uwag. Podczas spotkania zapadną decyzje co do wytycznych jak powinno wyglądać finansowanie sportu w Warszawie w 2014r.