Archives for Wrzesień 2014

System sportu młodzieżowego w Polsce

Od lat funkcjonował w Polsce system sportu młodzieżowego (SSM), w ramach którego kluby z różnych dyscyplin rywalizowały ze sobą zdobywając punkty dla siebie ale również dla gmin, powiatów i województw. O szczegółach tej rywalizacji (zasady … [Read more...]

Dyżury telefoniczne, pomoc prawnika i księgowego

Przypominamy, iż do końca roku są świadczone porady na rzecz sportowych NGOsów. Pod nr telefonu 600452865 mogą Państwo skonsultować się z osobą z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnego typy ngosach. Ponadto na Państwa pytania dotyczące prawa … [Read more...]

Uchwały w sprawie zasad wspierania sportu

Większość samorządów wspierając aktywność klubów sportowych korzysta z procedury zlecania zadań i przekazania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz, U 2003.96.873 z późn. zm.). Kultura fizyczna jest jedną ze … [Read more...]

Kluby Sportowe Orange

Orange ogłosiło właśnie swój nowy program mający na celu wspieranie klubów sportowych z miast i wsi. Swoim wsparciem chcą objąć blisko 100 organizacji (mogą to być kluby sportowe, ale też i grupy nieformalne). Orange oferuje ubiór i sprzęt sportowy, … [Read more...]

Jak skutecznie promować swój NGOs?

Ciekawą propozycję opublikował własnie na swoich łamach portal ngo.pl. Proponuje nam bezpłatne lekcje online z zasad promocji naszych organizacji. "Organizacje potrzebują działań promocyjnych, aby skutecznie apelować o poparcie i budować trwałe … [Read more...]