Archives for Maj 2013

Organizacja małych imprez sportowych

Co wolno a czego nie można zrobić organizując drobną osiedlową imprezę rekreacyjno-sportową. Kiedy potrzebujemy zezwolenia na wykorzystanie terenu a kiedy nie? Czy możemy dopuścić w trakcie naszego wydarzenia do drobnego handlu?  Ciekawy artykuł na … [Read more...]

Zmiany w procedurze dotacyjnej

Zespół ds. prawnych i monitoringu Rady Działalności Pożytku Publicznego intensywnie pracuje nad nowym wzorem oferty, ramowym wzorem umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Rozliczanie z efektów, a nie faktur, to wciąż niewiadoma – … [Read more...]

Warszawskie NGOsy podejmą ważną decyzję dot. finansowania sportu

Spotkanie KDS ds. Rekreacji i KDS ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 roku o godz. 14:00 w Urzędzie m.st. Warszawy przy ul. Canaletta 2 w sali 202 na II piętrze. Głównym tematem spotkania będzie omówienie … [Read more...]

Programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o … [Read more...]

Zespół przy Biurze Sportu i Rekreacji M. St. Warszawy

Po wielkich kontrowersjach jakie towarzyszyły rozstrzygnięciom konkursu ws. szkolenia dzieci i młodzieży w m. st. Warszawa został powołany przez  dyrektor Biura Sportu i Rekreacji panią Renatę Popek zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie zasad … [Read more...]

Sprawdź na co twoja gmina wydaje swój budżet!

W internecie pojawiło się bardzo ciekawe narzędzie do badania wydatków samorządów lokalnych. Po wpisaniu swojej miejscowości można prześledzić wydatki z jej budżetu. Gorąco polecamy: http://www.naszakasa.org.pl … [Read more...]

Czy w naszych klubach spełniamy standardy formalno – prawne? Sprawdź teraz!

Skorzystaj z bezpłatnego internetowego narzędzia oceny spełniania standardów formalno-prawnych: http://standardy.ngo.pl. Znajdziesz w nim przepisy dla stowarzyszeń i fundacji, sprofilowane dla Twojej organizacji. Dowiedz się w 15 minut, czy znasz … [Read more...]

Warszawska Rada Pożytku Publicznego

Z dumą informujemy, iż 7 maja zarządzeniem pani prezydent m. st. Warszawy została powołana Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję na lata 2013–2015, w skład której weszło dwóch przedstawicieli środowiska klubów sportowych: … [Read more...]

Kto odpowiada za księgowość w sportowym ngosie?

Ustawa o rachunkowości jasno określa, że to "kierownik jednostki", a więc najczęściej cały zarząd, jest odpowiedzialny za „wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru” (art. 4 ustawy o rachunkowości). Jest to … [Read more...]

Formy prawne klubów sportowych

Sprawą, która budzi duże zainteresowanie, jest sposób działania klubów sportowych w Polsce w ujęciu organizacyjno-prawnym. Kwestie te reguluje ustawa o kulturze fizycznej z 2001 r. oraz prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. i kodeks spółek handlowych … [Read more...]