Archives for Lipiec 2013

Piniądze z „korkowego” na sport

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku  Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o … [Read more...]

Nikończące się kontrowersje wokół ponoszenia wydaktów przed umową

Czy można ponosić wydatki w projekcie dotowanym przez Urząd m.st. Warszawy, który zaczął się wcześniej niż podpisano umowę dotacyjną? Na to pytanie na portalu ngo.pl odpowiada Marcin Wojdat, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami … [Read more...]

Badanie dotyczące współpracy ngo – biznes społecznie odpowiedzialny

Ciekawe dane zostały opublikowane przez portal ngo.pl na podstawie raportu z badania przeprowadzonego przez  GoodBrand & Company Polska  pt. „Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne”. … [Read more...]

II konkurs we Włochach

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2013 roku. Oferty należy składać do 22 lipca do … [Read more...]

Szkolenie z pozyskiwania środków finansowych na działalność ngosów

Zapraszamy warszawskie organizacje pozarządowe na cykl dwóch bezpłatnych szkoleń z pozyskiwania środków na działalność organizacji organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum … [Read more...]

Ryby i dzieci głosu nie mają?

W sportowych ngosach bardzo często członkami stowarzyszeń (jako uczestnicy treningów) są dzieci. Wszystko jest jasne i klarowne do momentu kiedy mamy zamiar zwołać walne zebranie członków stowarzyszenia. Czy młodzież też powinna brać w nim udział, … [Read more...]

Stadion Narodowy dla warszawskich ngosów!

Zapraszamy do współpracy przy projekcie „Wspólny Narodowy”, realizowanym przez partnerstwo publiczno-społeczne: Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, Spółkę PL.2012+ (operatora Stadionu Narodowego od 1.01.2013 r.) oraz Projekt Społeczny 2012 … [Read more...]