Archives for Grudzień 2013

Fundusze w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Do 15 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym roku organizacje pozarządowe mogą … [Read more...]

Czy startując w konkursach musimy składać aż tyle załączników?

Koniec roku to dla sportowych ngosów gorący czas pisania wniosków o dotacje. Sporządzający wnioski wnikliwie wertują ogłoszenia konkursowe. Każdy po dziesięć razy sprawdzi swoją aplikację zanim zaklei kopertę i złoży w odpowiednim urzędzie. A … [Read more...]

Ostatni dzwonek!

Zarówno Biuro Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy jak i poszczególne wydziały zajmujące się sportem w dzilnicach poogłaszały już konkursy na zadania z zakresu kultury fizycznej na 2014 rok. Terminy składania wniosków o dofinansowanie działalności … [Read more...]

Dni biznesu w sporcie na SGH

W dniach 4-5 grudnia w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się po raz dziewiąty konferencja poświęcona tematyce marketingu sportowego, sponsoringu oraz zarządzania organizacją sportową. Czy sponsoring sportowy się opłaca? W jaki sposób reklamować klub … [Read more...]