Nikończące się kontrowersje wokół ponoszenia wydaktów przed umową

Czy można ponosić wydatki w projekcie dotowanym przez Urząd m.st. Warszawy, który zaczął się wcześniej niż podpisano umowę dotacyjną? Na to pytanie na portalu ngo.pl odpowiada Marcin Wojdat, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami … [Read more...]

Ryby i dzieci głosu nie mają?

W sportowych ngosach bardzo często członkami stowarzyszeń (jako uczestnicy treningów) są dzieci. Wszystko jest jasne i klarowne do momentu kiedy mamy zamiar zwołać walne zebranie członków stowarzyszenia. Czy młodzież też powinna brać w nim udział, … [Read more...]

Sprawozdania z dzialalności sportowych ngosów

Zbliża się 30 czerwca a to ostateczny termin na zaakceptowanie sprawozdania stowarzyszenia i przesłanie go do urzędu skarbowego. Z jakich obowiązków musi wywiązać się stowarzyszenie, o czy należy pamietać a czego nie koniecznie trzeba robić? Na te … [Read more...]

Darowizna czy reklama?

Źródłami przychodów stowarzyszeń – zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy Prawo o stowarzyszeniach – mogą być: składki członkowskie, darowizny, spadki i zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna, przychody z … [Read more...]

Organizacja małych imprez sportowych

Co wolno a czego nie można zrobić organizując drobną osiedlową imprezę rekreacyjno-sportową. Kiedy potrzebujemy zezwolenia na wykorzystanie terenu a kiedy nie? Czy możemy dopuścić w trakcie naszego wydarzenia do drobnego handlu?  Ciekawy artykuł na … [Read more...]

Zmiany w procedurze dotacyjnej

Zespół ds. prawnych i monitoringu Rady Działalności Pożytku Publicznego intensywnie pracuje nad nowym wzorem oferty, ramowym wzorem umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Rozliczanie z efektów, a nie faktur, to wciąż niewiadoma – … [Read more...]

Czy w naszych klubach spełniamy standardy formalno – prawne? Sprawdź teraz!

Skorzystaj z bezpłatnego internetowego narzędzia oceny spełniania standardów formalno-prawnych: http://standardy.ngo.pl. Znajdziesz w nim przepisy dla stowarzyszeń i fundacji, sprofilowane dla Twojej organizacji. Dowiedz się w 15 minut, czy znasz … [Read more...]

Formy prawne klubów sportowych

Sprawą, która budzi duże zainteresowanie, jest sposób działania klubów sportowych w Polsce w ujęciu organizacyjno-prawnym. Kwestie te reguluje ustawa o kulturze fizycznej z 2001 r. oraz prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. i kodeks spółek handlowych … [Read more...]